Opłata Członkowska

Szanowni Państwo,

opłaty członkowskie za Zawodników KS Stradom należy kierować na nr konta:

34 1930 1129 2003 0325 4025 0001

podając w tytule przelewu:
Zawodnik (imię i nazwisko zawodnika), Trener (nazwisko trenera) miesiąc rok

np.

Zawodnik XXXXX YYYYY Trener ZZZZZ MM/RRRR

Termin opłat

Wpłatę w wysokości 120zł za pierwszego zawodnika, 80zł za drugiego zawodnika należy dokonać do każdego 10 dnia miesiąca